ROZVOJOVÁ ZÓNA DĚČÍN

Rozvojová zóna Děčín

Cílem je řešení dlouhodobého hospodářského a sociálního zaostávání města Děčína
a jeho regionu prostřednictvím vybraných rozvojových projektů.
Přeměna stávající starší dopravní a průmyslové infrastruktury v oblasti Děčína na
oblast využitelnou pro průmyslové podnikání, vytipované oblasti.

Východní nádraží

Varianty řešení zóny Východní nádraží ycházejí z možných úprav, které mohou nastat zároveň s plánovanou rekonstrukcí železniční trati Kolín-Děčín. Ve všech případech se týkají výhradně oblasti Děčín-východ dolní nádraží, kde by došlo k uvolnění severní části (přiléhající k Benešovské ul.) a jižní části (přiléhající k ul.17.listopadu). 

Více

Brownfield Křešice

Pozemky bývalé konzervárny v Děčíně – Křešicích jsou v rukou soukromého vlastníka, a to po mnoha letech, kdy byly součástí konkurzní podstaty a objekty zde situované se dostaly do značně zchátralého stavu. Přeměna areálu na průmyslovou zónu vyžaduje rozsáhlé demolice, sanace a úpravy pozemků, stejně tak investice do přilehlé silniční infrastruktury.

Více

Kozí dráha

Těleso kozí dráhy je dlouho diskutovaným tématem. Léta sloužila zejména pro osbní dopravu na trase Děčín – Teplice. Po roce 1989 začal úpadek této lokálky, který trvá dodnes. Vážně se uvažovalo o využití části tělesa pro dálniční přivaděč na D8. V současné době se hodně hovoří o využití tělesa jako cyklistezky. Současně jsou také snahy o znovu zprovoznění trati.

Více

Historická budova východního nádraží

Multifunkční vzdělávací centrum nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně je Jednou z možných variant využití této historické památky.

Více

Aktuality

Správa železnic přestaví za tři miliardy dolní nádraží ve stanici Děčín východ

Správě železnic (SŽ) tento týden prošel skrze centrální komisi ministerstva dopravy projekt na kompletní přestavbu dolního nádraží ve stanici Děčín východ. Jinak též takzvané severní nádraží, které využívá nákladní doprava,[…]

Read more

Restart regionu a projekt Rozvojová zóna Děčín

Květnová výroční konference restrukturalizace uzavřela třídenní blok věnovaný problematice strukturálně postižených krajů. V rámci něj Ministerstvo pro místní rozvoj a dotčené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) společně hostily delegaci Evropské[…]

Read more

Děčín Východní nádraží – příslib nového života

Oblast Východního nádraží v Děčíně, tzv. dolní nádraží, včetně historické budovy, není v současnosti pro železniční dopravu zcela využita. Zároveň město Děčín hledá možnosti dalšího územního rozvoje. Revitalizace dotčeného území je příležitostí,[…]

Read more

Úvod do historie

Rakouská severozápadní dráha

Železniční areál nádraží Rakouské severozápadní dráhy byl součást velkého železničního projektu z let 1867-1873, který vytvořil síť 800 km železnic mezi Vídní a Děčínem a ve východních Čechách. Rakouská severozápadní dráha byla později i vlastníkem Rakouské severozápadní paroplavební společnosti, takže logisticky zajišťovala spojení od moře po Labi přes Čechy na Dunaj dále na Balkán. Ve své době byla největším investorem v Děčíně.

Více…

Studentské diplomové práce

Historická budova přirozeně láká k úvahám o její využití a o celkové koncepci daného území. Proto byla byla vypracována řada architektonických studií pod vedením doc. Ing. arch. Karla Hájka, Ph.D. z ČVUT v Praze, fakulty stavební, katedry architektury. Nahlédněte do zkrácených verzí diplomových prací sedmi studentů. Plné verze na stránkách ČVUT.

Bc. Uranbileg Bataa

Diplomová práce
(PDF 20 MB)

Bc. Jiří Bonzet

Diplomová práce
(PDF 20 MB)

BC. Barbora Barochová

Diplomová práce
(PDF 20 MB)

Jaroslav Kedaj

Diplomová práce
(PDF 20 MB)

Bc. Lucie Šilarová

Diplomová práce
(PDF 13 MB)

Miroslav Siegert

Diplomová práce
(PDF 21 MB)

Bc. Miroslav Palma

Diplomová práce
(PDF 10 MB)

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Vedoucí diplomových prací

karel.hajek@fsv.cvut.cz

Dokumenty

Memorandum I

Memorandum o partnerství a spolupráci
při přípravě projektu
Multifunkční vzdělávací centrum nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně

STÁHNOUT

Memorandum II

Memorandum o partnerství a spolupráci
při přípravě projektu
Průmyslové zóny v prostoru kolejiště
nádraží Děčín – východ

STÁHNOUT

Prezentace pro EU

Ministerstvo pro místní rozvoj a dotčené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) společně hostily delegaci Evropské komise, která byla seznamována s konkrétními projekty a potřebami strukturálně postižených regionů.

STÁHNOUT

Kdo jsme

V rámci Hospodářské a sociální rady okresu Děčín (HSRD) byla vytvořena pracovní skupina, sdružující významné podniky, zástupce magistrátu města, významné školy, politiky a další veřejně činné osoby. Její náplní práce je zpracování ideových záměrů a podnětů pro projekty výše, a to při vědomí, že hlavním jednatelem v daných projektech bude město Děčín, případně Ústecký kraj.

Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

Vedoucí pracovní skupiny
Rozvojová zóna

machala.z@post.cz

Pracovní skupina Rozvojová zóna v rámci HSRD

www

Ing. Vlastimil Pažourek

pazourek@muzeumdc.cz

Ing. Vojtěch Nádvorník

info@codeeffect.cz

Aleš Černohous DiS

aleso@aleso.cz

Spojenci pro kraj

mail@spojenciprokraj.czwww

Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

info@jsmemistni.czwww

Kontaktujte nás

Chcete se nás na něco zeptat, máte nějaké připomínky či podněty? Napište nám!

captcha