Varianty řešení zóny Východní nádraží

Rozvojová zóna Děčín Východní nádraží

Varianty řešení zóny Východní nádraží vycházejí z možných úprav, které mohou nastat zároveň s plánovanou rekonstrukcí železniční trati Kolín-Děčín. Ve všech případech se týkají výhradně oblasti Děčín-východ dolní nádraží, kde by došlo k uvolnění severní části (přiléhající k Benešovské ul.) a jižní části (přiléhající k ul.17.listopadu). 

Severní část by byla určena pro výstavbu průmyslových objektů novými investory. Jižní část by sloužila částečně jako zázemí a servisní plocha průmyslové zóny, částečně zázemí zde situované kulturní technické památky – nádraží Rakouské severozápadní dráhy, resp. uvolněný pozemek by se rozdělil podle potřeby.

Varianty

1. Zachování pouze průjezdních kolejí a uvolnění plochy 12 ha na severu a 8,5 ha na jihu. 

2. Zachování průjezdních kolejí a omezeného počtu odstavných kolejí, uvolnění plochy 12 ha na severu a 4 ha na jihu. 

3. Zachování průjezdních kolejí a potřebného počtu odstavných kolejí při přeložení dvou kolejí, uvolnění plochy 7,5 ha na severu a 8,5 ha na jihu. 

4. Zachování průjezdních kolejí a omezeného počtu odstavných kolejí, uvolnění plochy 7,5 ha na severu a 4 ha na jihu.

Vybudování průmyslové zóny Východní nádraží vyžaduje výkup pozemků od ČD (ve spolupráci s SŽDC), snesení vybraných kolejí, demolice bývalých skladišť, sanaci pozemku, odstranění štěrku, zřízení nezbytné infrastruktury. 

Ke stažení:

ROZVOJOVÁ ZÓNA DĚČÍN – podnět ke vzniku zájmového sdružení

Záměr revitalizace oblasti nákladového nádraží Děčín-východ